-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
「S7日有所思」門派排行大比拼獎勵名单
 
    
 
2012/08/15efunfun 「S7日有所思」門派排行大比拼獎勵名单
 

親愛的玩家:

         您好!《霸姬傳》感謝你們參與門派排行大比拼活動,以下是這個活動的獲獎門派名單:

 

活動名次

門派

門派掌門

獎勵道具

第一名

傳說

五指惡魔

金磚*30

第二名

超人電話亭

Liwei

金磚*20

第三名

時空轉移

眷戀o謎

金磚*15

 

注意事項:獎勵已通過信件方式發送給門派掌門,請注意查收。

 

 

                                                 《霸姬傳》營運團隊敬上

2012年8月15日

 
  
 
 
 
Copyright© 2009-2012 EGAME Company Limited All Rights Reserved.